شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
فناوري اطلاعات به عنوان فناوري محوري در عصر اطلاعات محسوب مي‌شود که بر همه ابعاد جامعه اعم از زمينه هاي اجتماعي،سياسي، اقتصادي و فرهنگي تاثيراتي شگرف خواهد داشت.توسعه اطلاعاتي که محصول بهره‌مندي مناسب از فناوري اطلاعات است منجر به تقويت‌ نقش و شان انسان در ساخت‌وساز جامعه خواهد شد به گونه‌اي که با محوريت دانش و دانايي،فعاليتهاي فيزيکي به ماشينها اگذار شده و بر تلاش مغزافزاري،خلاقيت و ظرفيت علمي بشرافزوده مي‌شود.تغيير و تحولات عصر جديد حکايت از رشد و تکامل بينش بشر و پذيرش رهبري‌ واحد الهي دارد که خود طليعه‌اي بر حکومت جهاني مهدي موعود است. در اين صفحه ضمن بررسي ويژگيهاي جامعه پس از ظهور نقش فناوري‌ اطلاعات در رخداد چنين جامعه‌اي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.ناگفته نماند که توصيف عصر ظهور،با استفاده از رواياتي که در دسترس بوده‌ ميسر است اگر چه نظرات راويان در بعضي از آنها دخيل بوده است

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
پیامی یافت نشد.
چراغ جادو
گروه فناوري و ظهور
vertical_align_top